Bölüm Mesajı

Beykent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, öğrenci alımına 2014/2015 akademik yılında başlayacaktır. Türkiye’de ve yurt dışında köklü üniversitelerde eğitim görmüş nitelikli bir akademik kadroya sahip olan bölümümüzün eğitim dili Türkçedir.

Dünyada ve Türkiye’de toplumsal, siyasal ve ekonomik alanlarda hızlı bir değişim süreci yaşanmakta olması, yeni siyasal ve yönetsel tasarımlara yönelik araştırma ve sorgulamaların önemini giderek arttırmaktadır. Bu bağlamda, kamusal alanlara odaklanmaları yönüyle ortak bir hedefe sahip olan Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi siyasal ve yönetsel konuları bilimsel ve disiplinlerarası bakış açısıyla irdelerler. Siyaset Bilimi disiplini siyasal sistemde kaynakların ve değerlerin dağılım süreçlerini incelerken, Kamu Yönetimi yönetsel sistemde karar alma ve politika oluşturma süreçlerini inceler. Kamu politikaları siyasal güçlerle gerçekleştiğinden kamu yöneticileri siyasal sistemi dikkate almamazlık edemezler. Aynı şekilde, kamu politikaları da kamu yöneticileri tarafından uygulandıkları için siyasetçiler de kamu yöneticilerini görmezden gelemezler. Nasıl Siyaset Bilimi siyaset değilse ve fiilen siyasetçi olma eğitimi de değilse, Kamu Yönetimi de devletin doğrudan yürütme gücü olarak düşünülmemelidir. Bu disiplin, kamusal örgütlerin ve kamusal politikaların örgütlenmesi ile ilgilidir.

Bu anlamda, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nün temel hedefleri şu şekilde ortaya konulabilir:  Öğrencilerin Türkiye’de ve dünyada gerçekleşen dönüşümleri anlama ve yorumlama yetilerini arttırmak; siyasal olayları ve yönetim süreçlerini derinlemesine kavrama, çözümleme ve eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirme yeteneklerini geliştirmek;  çok yönlü düşünme, doğru karar verme ve etkili iletişim becerileri olan, araştırmacı ve yenilikçi bireyler yetiştirmek; ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel ve etik ilkelere uygun akademik çalışmalar gerçekleştirmek ve bu çalışmaları toplumun yararına sunmak.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü mezunları, siyaset, sosyal ve yönetim bilimleri, hukuk ve çevre gelişimi alanlarında donanım sahibi olacaklarından, kamu ve özel sektörün değişik alanlarında kariyer yapma olanağı bulacaklardır. Mezunlarımız Kalkınma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, yerel yönetimlerin değişik birimleri, bankalar, medya kuruluşları ve benzeri kurumlarda orta ve üst düzey yönetici olarak çalışabileceklerdir. Avrupa Birliği uyum sürecinde siyasal ve yönetsel karar alma mekanizmalarının sivil toplum kuruluşlarının katılımına giderek daha açık hale gelmesi, mezunlarımıza mesleki bir üstünlük kazandıran bir diğer unsuru oluşturacaktır. 

Bölümümüzün ilk akademik yılının tüm öğrencilerimiz ve öğretim elemanlarımız için başarılı geçmesi dileklerimle,

 

 Bu bölümün eğitim dili Türkçe’dir. İsteyen öğrenciler 1 yıl İngilizce hazırlık eğitimi alabilirler.

 

 

 

Prof. Dr. Ali Vahit Turhan

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Başkanı