Bölüm Mesajı

Girişimcilik Lisans Programının amacı, gelecekte bağımsız işletmeler kurmak suretiyle hayallerini ve yeni iş fikirlerini gerçeğe dönüştürmeye çalışacak girişimci adaylarına gerekli eğitim ve donanımın sunulmasıdır. Program gençlerimize, önlerine çıkacak fırsatları fark etmeleri, sağlıklı, doğru ve tutarlı analizler yaparak bunların birer iş fikrine dönüştürülmelerinin sağlanması, ve nihayetinde fikirlerin somut, satılabilir ve kar elde edilebilir ürün ve hizmetlere dönüşerek istihdam yaratan yenilikçi, modern, vizyon sahibi ve büyümeye açık işletmeler yaratılmasının önünü açmaktadır.

Girişimcilik lisans bölümünün eğitim süresi dört yıl ve eğitim dili Türkçedir. Öğrencilerimiz ilk yıl temel bilim derslerini almak sureti ile önümüzdeki yıllarda alacağı derslerin alt yapısını oluşturmaktadırlar. Bunların yanı sıra alacakları bilgisayar ve İngilizce dersleri ile teknolojiyi ve bir yabancı dili kullanma becerileri de kazandırılmaktadır.

İkinci yarıyılda öğrencilerimiz, işletme dersleri almak sureti ile ileride kuracakları bağımsız girişimlerin yönetimi için gerekli teorik alt yapıyı almaktadırlar.

Üçüncü yarıyılda, girişimcilik temelinde yeni fikirler yaratma, fırsatları görme, iş fikirlerine dönüştürme becerilerini oluşturup geliştirmelerini sağlayacak dersler almaktadırlar. Bunların yanı sıra, işletmelere vizyon kazandıracak teknoloji ve yenilik yönetimi gibi derslerle rekabet avantajı sağlayacak yetkinliklerin kazandırılması da hedeflenmektedir.

Dördüncü yarıyılda, iş planı yapma, stratejik yönetim ve uluslararası boyutta girişimcilik yapma becerilerini geliştirmeye yönelik dersler verilerek girişimci adaylarımızın teorideki tüm kazanımlarını pratiğe dönüştürecek yetkinliği almaları hedeflenmektedir.

 Bu bölümün eğitim dili Türkçe’dir. İsteyen öğrenciler 1 yıl İngilizce hazırlık eğitimi alabilirler.

 

 

Yrd.Doç.Dr.Pelin ŞAHİN YARBAĞ

Bölüm Başkanı