Tam Zamanlı Öğretim Üyeleri
 
 
Hukuk Fakültesi Dekanı:
 
Prof.Dr. S. Binnur Çelik 
ÇALIŞMA ALANLARI
Mali Hukuk
Vergi Hukuku

 
Prof. Dr. M. Fikret Gezgin 
ÇALIŞMA ALANLARI    
Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi
Genel Kamu Hukuku
Siyaset Bilimi
 

 
Prof.Dr. Mustafa Topaloğlu
ÇALIŞMA ALANLARI
Ticaret Hukuku
Maden Hukuku 
 

 Prof. Dr. Erol Cihan
E-mail : erol@cihancihan.av.tr
Detaylı özgeçmiş
ÇALIŞMA ALANLARI
Ceza Hukuku
Ceza Muhakemesi Hukuku 


 

 
Yard. Doç. Dr. Bünyamin Gürpınar
ÇALIŞMA ALANLARI
Ticaret Hukuku
Rekabet Hukuku
Sağlık Hukuku
Fikri ve Sınai Haklar Hukuku
 

 
Yard. Doç. Dr. Kenan DÜLGER
E-Mail    : kenandulger@beykent.edu.tr
ÇALIŞMA ALANLARI
Devletler Genel Hukuku
 
 

 
 Yard. Doç. Dr. Ebru Karaman
ÇALIŞMA ALANLARI
Anayasa Hukuku
İnsan Hakları Hukuku 
İdare Hukuku
  

 
Yard. Doç. Dr. Tülin Çağdaş
ÇALIŞMA ALANLARI
Anayasa Hukuku
İş Hukuku
 

Yrd.Doç.Dr. Gizem Ersen Perçin
ÇALIŞMA ALANLARI
Devletler Özel Hukuku

 

Yard. Doç. Dr. Ali Hulki Cihan

E-Mail    :  hulkicihan@hotmail.com
ÇALIŞMA ALANLARI
Borçlar Hukuku


Arş. Gör. Barış Küçük 
ÇALIŞMA ALANLARI
Medeni Usul Hukuku
İcra ve İflas Hukuku
 

 
Arş. Gör. Elif Genca
E-mail    : elifgenca@beykent.edu.tr
ÇALIŞMA ALANLARI
Genel Kamu Hukuku
Hukuk Felsefesi
İnsan Hakları Hukuku
 

 
Arş. Gör. Ezgi Cankurt
ÇALIŞMA ALANLARI
Ceza Genel/Özel Hukuku
Ceza Usul Hukuku
  

 
Arş. Gör. Hülya Atlan Kazan 
Detaylı özgeçmiş
ÇALIŞMA ALANLARI
Medeni Hukuk
Borçlar Hukuku
 

  

 
Arş. Gör. Onur Gürer
ÇALIŞMA ALANLARI
İdare Hukuku
İdari Yargı Hukuku
 

Arş. Gör. Töre Demirkol
ÇALIŞMA ALANLARI
İş Hukuku
 
Arş. Gör. Gizem Al
ÇALIŞMA ALANLARI
Medeni Hukuk 

Arş. Gör. Özge Selin Şener
ÇALIŞMA ALANLARI
Ticaret Hukuku

 
Arş. Gör. Pınar Dikmen
ÇALIŞMA ALANLARI
Anayasa Hukuku 


 
Arş. Gör. Övünç AYDIN
ÇALIŞMA ALANLARI
Medeni Hukuk
 

 
Arş. Gör. Murat Can PEHLİVANOĞLU
Email:  canpehlivanoglu@beykent.edu.tr
ÇALIŞMA ALANLARI
Vergi Hukuku
 

 
Ders Saat Ücretli Öğretim Üyeleri
 
Prof. Dr. Fethi Gedikli - Hukuk Tarihi
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Hamide Zafer- Ceza Usul Hukuku
 
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 

Doç. Dr. İpek SAĞLAM- Medeni Hukuk
 Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof.Dr.Selçuk ÖZTEK- Medeni Usul Hukuku
Aydın  Üniversitesi Hukuk Fakültesi


Prof.Dr.Hasan Nuri YAŞAR - İdare Hukuku
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi