Sevgili Öğrenciler,

2008-2009 öğretim yılında faaliyete başlayan fakültemiz, Taksim Sıraselviler Caddesi üzerinde yer almakta olup, şehrimizin bütün sosyal ve kültürel imkânlarından yararlanabilecek konumdadır.

Amacımız, modern yaşamın gereklerini doğru algılayacak, hukuksal kurum ve kuralları farklı boyutlarıyla yorumlayabilecek, hukuk devleti kurallarını ve Cumhuriyet’in temel ilkelerini benimseyerek karşılaşılan hukuksal sorunlara en uygun çözüm yollarını geliştirebilecek, ulusal hukuk sistemimizin yanı sıra, hukukun evrensel kurallarını özümsemiş, yurtiçinde veya yurtdışında çeşitli alanlarda görev üstlenebilecek nitelikli hukukçular yetiştirmektir.

Fakültemizde zorunlu derslerin yanı sıra seçimlik derslerle zenginleştirilen bir programla, öğrencilerin istedikleri alanlarda uzmanlaşması sağlanacaktır. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne adaylık ve üyelik sürecinde, Türk Hukukunun Avrupa Birliği Mevzuatına uyumu, hukukçularımıza yeni sorumluluklar yüklemektedir. Küreselleşen, özellikle  sermayenin, mal ve hizmetlerin ülke sınırlarını aştığı dünyada hukukçunun yalnız iç hukuk düzenlemelerini değil, aynı zamanda uluslararası düzenlemeleri ve uygulamaları bilmesi gerekir. Hedefimiz bu tür hukukçuları yetiştirmektir. Hukuk fakültesi mezunları, kamu kesiminde, özel kesimde, yurtiçinde, yurtdışında, yönetici, danışman, uzman, müfettiş, yargıç, savcı, avukat gibi farklı pozisyonlarda görev almaktadır. Avukatlar arasında dahi ticaret hukuku alanında, ceza hukuku alanında hatta medeni hukukun çeşitli branşlarında farklılaşma olmaktadır. Bu yüzden, öğrencilerin birbirleriyle bağlantılı seçimlik derslerle kendilerini belirli bir yönde yetiştirmek imkânını bulabilmeleri büyük önem arz etmektedir.

Fakültemizdeki eğitimin, teorik derslerin ve uygulamalı derslerin yanı sıra uluslararası ve ulusal düzeyde sempozyumlar, seminerler ve konferanslar gibi bilimsel toplantılarla tamamlanması gerektiğini düşünmekteyiz. Düzenlenmesi düşünülen söz konusu bilimsel toplantılarla, değerli öğrencilerimiz, kariyerinizin temelini oluşturacak düşünme metotlarını kazanacak, iş hayatında faydasını görecek bağlantılar kuracaktır.

Böylece, bilimsel literatürü ve güncel gelişmeleri takip edebilen, hızlı, doğru ve akılcı karar alıp uygulayabilme gücüne sahip, çalışma hayatına uyum sağlayıp, takım ruhu içinde verimli çalışabilen, objektif düşünebilen, analiz ve sentez yapabilen, özgüveni gelişmiş, evrensel kültüre sahip hukukçular olarak yetişecek öğrencilerimizin, ileride Türkiye genelinde yapılan çeşitli sınavlara girdiklerinde gösterecekleri başarı, Fakültemizin başarısını ortaya koyacaktır. Bu nedenle hukuk fakülteleri öğrencilerinin çok daha özenle yetiştirilmesi zorunluluğu bulunmaktadır. Biz, öğretim üyesi kadromuzla, bu bilinçle öğrencilerimize hizmet vermeyi amaçlamaktayız.

Ayrıca, öğrencilerimizin ders dışı aktivitelerine de önem verilecek, aktif öğrenci kulüp faaliyetlerinin yanı sıra, adliyeler ve meslek örgütleriyle işbirliği yoluyla gerçekleştirilen faaliyetlerle onların her açıdan donanımlı birer hukukçu olabilmeleri için çaba gösterilecektir.

Değerli öğretim üye ve yardımcılarımız ile siz sevgili öğrencilerimize, ders ve ders dışı eğitim faaliyetlerinizde başarılar dilerim.

Hukuk Fakültesi Dekanı