2008-2009 eğitim ve öğretim yılında faaliyete başlayan Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, tarihte bir çok medeniyetin kurulduğu, dünyanın en önemli kültür ve medeniyet merkezlerinden biri olan İstanbul’da ve onun da merkezinde bulunan Taksim’de, Sıraselviler Caddesi üzerinde bulunup şehrimizin bütün sostal, kültürel imkanlarından yararlanabilecek olan bir kent fakültesidir. Fakültemiz öğrencilerimizin eğitim ve öğretim ihtiyaçlarını karşılayacak her türlü altyapı olanaklarına sahiptir. Fakültemiz binası içinde üç amfimiz, birçok interaktif sınıfımız, kütüphanemiz, üç okuma salonumuz ve kafeteryamız bulunmaktadır.

Ulusal toplumun hızla yeniden örgütlendiği, mesafelerin kısaldığı, ticari pazarların ortak ve yakın bir konuma geldiği yeni dünya düzeninde Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi olarak vizyonumuz, ülke çapında bütün kuruluşlarla, yerel ve uluslararası iş çevreleriyle, sivil toplum kurululları ile işbirliği halinde çalışarak ülkemizin ihtiyacı olan bilgi ve yeteneğe sahip hukukçular yetiştirmektir. Fakültedeki eğitimin, teorik derslerin ve uygulamalı derslerin yanı sıra, uluslararası ve ulusal düzeyde sempozyumlar, seminerler ve konferanslar gibi bilimsel toplantılarla tamamlanması gerektiğini düşünmekteyiz. Geçtiğimiz dönem zarfında düzenlemiş olduğumuz birçok konferans, panel ve sempozyumlarla bu amacımızı gerçekleştirmeye çalışmaktayız.

Fakültemizin ders programları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ve ülkemizin gereksinmeleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Fakültemizde zorunlu dersler seçimli derslerle zenginleştirilen programlarla öğrencilerin istedikleri alanlarda uzmanlaşmasını sağlayacak şekilde düzenlenmiştir.


 Kampüsümüzde sanal gezinti yapmak için tıklayınız.

Fakülte Tanıtım sunumunu görüntülemek için tıklayınız

Dosyaları çalıştırabilmek için Acrobat Reader programının bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir