Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2008-2009 eğitim ve öğretim yılında faaliyete başlamıştır.

Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, tarihte bir çok medeniyete ev sahipliği yapmış, dünyanın en önemli kültür ve medeniyet merkezlerinden biri olan İstanbul’da ve onun da merkezinde bulunan Beyoğlu’nda, Sıraselviler Caddesi üzerinde bulunup şehrimizin bütün sostal, kültürel imkanlarından yararlanma imkanı sunan bir kent fakültesidir. Fakülte öğrencilerimizin eğitim ve öğretim ihtiyaçlarını karşılayacak her türlü altyapı olanakları fakülte bünyesinde mevcuttur. Fakülte binası içinde üç amfi, interaktif sınıflar, kütüphane, üç okuma salonu ve kafeterya bulunmaktadır.

Ulusal toplumun hızla yeniden örgütlendiği, mesafelerin kısaldığı, ticari pazarların ortak ve yakın bir konuma geldiği yeni dünya düzeninde Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin vizyonu, ülke çapında bütün kuruluşlarla, yerel ve uluslararası iş çevreleriyle, sivil toplum kurululları ile işbirliği halinde çalışarak ülkemizin ihtiyacı olan bilgi ve yeteneğe sahip hukukçular yetiştirmektir. Fakültedeki eğitimin, teorik derslerin ve uygulamalı derslerin yanı sıra, uluslararası ve ulusal düzeyde sempozyumlar, seminerler ve konferanslar gibi bilimsel toplantılar tamamlayıcı nitelik taşımaktadır. Geçtiğimiz dönem zarfında düzenlenmiş olan birçok konferans, panel ve sempozyumlarla bu amaç gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır.

Fakülte ders programları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ve ülkemizin gereksinmeleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Zorunlu dersler, seçimlik derslerle zenginleştirilen programlarla öğrencilerin istedikleri alanlarda uzmanlaşmasını sağlayacak şekilde düzenlenmiştir.