Tekstil ve Moda Tasarımı

Bölümümüz, ülkemiz için büyük öneme sahip tekstil ve ona bağlı üretim ve pazarlama alanları için sanatsal ve estetik düzeyi yüksek tekstil sanatçıları ve tasarımcıları yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bölümümüzde öğrenciler, sektörün değişmez alanlarından üretim ilişkilerini ve pazarlama yöntemlerini de öğrenmektedirler.

Temel Sanat Eğitimini, tüm sanat ve tasarım disiplinlerinin esasını teşkil ettiğinden öğrencilerimiz henüz 1.sınıfta iki dönem olmak üzere eğitimin başında alırlar. Çünkü bu ders onlara lisans eğitimi boyunca ve daha sonraki çalışma yaşamında yol gösterecektir. Sanatın temel kavramları, Sanat Tarihi eğitimi, Tekstil teknolojisi, Kumaş yapıları, genel anlamda mesleği tanıcı oryantasyon derslerini de öğrenciler ilk yıllarda alırlar.

Dokuma, Baskı, Giyim, Örme gibi tekstilin temel alanlarını kapsayan derslerde öğrenciler, kuramsal birikimler ışığında atölyelerde uygulamalı çalışmalar yaparlar. Bu esnada sektörün özellikle üretim ve tasarlama ilkelerine uygun olarak işlevsel tekstil objeleri de üretilmiş olur.

Öğrencilerin,  30 işgünü zorunlu staj yapmaları onların yaşayan sektörle tanışmalarını ve daha rahat iletişim kurmalarını sağlayacaktır.

Günümüz teknolojisine uygun olarak; tüm uygulamalı derslerde (Dokuma, Baskı, Giyim, Örme) gelişmiş bilgisayar programları kullanılmaktadır.

Bölümümüz Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci almaktadır. Bölümün, eğitim dili Türkçe’dir, İngilizce hazırlık eğitimi isteğe bağlıdır.

 

Prof. Dr. Hamdi ÜNAL

Bölüm Başkanı