Sinema TV İngilizce Bölümü 

Güzel Sanatlar Fakültesi'nin bir birimi olan Sinema-TV Bölümünün amacı, sanatsal ve yaratıcı yönü gelişmiş, sinemasal yapıtlar üretiminde kuramsal ve uygulamalı bilgilerle donanmış sinemacılar ve televizyoncular yetiştirmektir. Güncel teknoloji ile yoğrulmuş programla; senaryo, yönetim, görüntü, ses ve kurgu konularında deneyimli, toplumsal ve bireysel değerlerin bilincinde, düşünen ve yorumlayabilen çağdaş sanatçılar yetiştirmeyi öngörmektedir.

Eğitimin ilk iki yılında öğrenciler; sinema-televizyon konusunun temel yapısıyla ilgili kuramsal bilgileri edinirler ve uygulamayı olanaklı kılacak estetik ve etik değerlere ilişkin temel kavramlarla tanışırlar. Üçüncü ve dördüncü yıllarda ise; uygulama ağırlıklı derslerle desteklenen, özgür bir ortamda bireysel film projeleri gerçekleştirerek öğrenimlerini tamamlarlar.

Sinema-TV Bölümünü bitiren öğrenciler sinema, televizyon ve multimedya alanında çalışan tüm kuruluşlarda mesleki kariyerlerini sürdürme olanağına sahiptir. Gelişen iletişim çağında, sektörün gereksinim duyduğu film yönetmeni, film yapımcısı, senaryo yazarı, yönetmen yardımcısı, görüntü yönetmeni, ses operatörü veya kurgucusu olarak uzmanlaşır ve üretim zincirindeki yerlerini alırlar.

Bu bölümün eğitim dili karma olup hazırlık eğitimi zorunludur.