Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi

Sanatın bireysel ve toplumsal gelişme konularında oynadığı önemli rol tartışılmaz.

Bu bağlamda kamu kesimi ve özel sektor kuruluşları tarafından sanata ayrılan payın büyümesiyle söz konusu gelişmenin verimliliğinde artış olacağı açıktır.

Ülkemizdeki parasal kaynakların kısıtlı olması, artan nüfusun yatırım olanakları

üzerinde yarattığı baskı, sanata ayrılan kaynakların akılcı ve nesnel biçimde kullanımını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle, iyi eğitilmiş, donanımlı sanat işletmecilerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Beykent Üniversitesi bu ihtiyacın karşılanabilmesi için; sanatın özgün yapısını kavrayan ve ekonomi, işletme, pazarlamanın temel prensiplerini bilen, yönetsel, hukuki  enstrumanları başarıyla kullanabilen uzmanlar ve yönetici adayları yetiştirmek amacı ile Güzel Sanatlar Fakültesi byapısı içinde Sahne ve Gösteri Sanatları Bölümü,nü kurmuştur.

Bu programı tamamlayan öğrenciler  kamu veya özel sanat kurumlarında, müzik, spor, kültür-sanat organizasyonlarında, müze, galeri gibi sanat teşhir alanlarında, yayıncılık ve yapım sektöründe, sponsorluk desteği veren tüm kuruluşlarda  çalışma olanakları bulacaktır.

Bu bölüme T.C. Beykent Üniversitesi Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınmaktadır. Bölümün eğitim dili Türkçe’dir. İsteyen öğrenciler 1 yıl İngilizce hazırlık eğitimi alabilirler.

 

Yrd. Doç. Dr. Aytül PAPİLA

Bölüm Başkanı