Tarih Bölümü

Tarih, doğruluğun ve gerçekliğin teminatıdır. Geçmişi ne kadar iyi tanırsak, o kadar az kölesi oluruz.

Dolayısıyla Tarih Bölümü, Türk Tarihi’ni tüm dönemleri ve yönleri ile araştırıp incelemekte ve Dünya Tarihi içerisinde konumlandırmaktadır.

Tarih Bölümü, “yaşanan gerçeklik” olgusunu, “yaşanmakta olan gerçeklik” olgusuyla bağdaştırabilen futurist anlayışa sahip araştırmacı, akademisyen, arşivist ve tarih öğretmeni yetiştirmektedir.

Çift Anadal veya Yandal eğitimi de veren Tarih Bölümü’nün öğretim dili Türkçedir; hazırlık eğitimi ise isteğe bağlıdır.

Prof.Dr. Hicran YUSUFOĞLU
Bölüm Başkanı