Türk Dili ve Edebiyatı


Ulusların dil ve edebiyatlarının zenginliği, onların gelişmişlik düzeyini ortaya koyar. Yaklaşık iki bin yıllık bir tarihe sahip olan Türk dili ve edebiyatı, dünyanın en eski dil ve edebiyatları arasında yer almaktadır. Türk dili ile yazılmış kitaplar, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere, dünyanın pek çok ülkesinin kütüphane ve müzelerini süslemektedir. Bütün bu ülkelerde bulunan türkoloji merkezlerinde, son iki bin yıllık insanlık tarihinin büyük kısmını yapmış olan Türkler, Türkçe ve Türk Edebiyatı üzerine çalışmalar yürütülmekte, yayınlar yapılmaktadır.

    Türk dili ve edebiyatı, günümüzde onbir milyon kilometrekare alan içerisinde konuşulan Türk dili ile, oldukça zengin bir bilgi, sanat ve kültür birikimine sahiptir. Türk dil ve kültürünün komşu dil ve kültürlere yaptığı büyük katkı da, komşu dil ve kültürler üzerindeki güçlü Türkçe etkisi de bunu ortaya koymaktadır. Ulusların sürekliliği, tarihten gelen bu kültür zenginliklerini gelecek kuşaklara taşıyabilmesi ile mümkündür. Bunun tek yolu ise, eğitim ve öğretimdir. Bu konuda, üniversitelere büyük sorumluluklar düşmektedir. Üniversitemiz, bu gerçekten yola çıkarak, bünyesinde, Türk dilinin ve bu dille hayat bulmuş olan Türk edebiyatının her türlü birikimini bilim yöntemlerini kullanarak inceleme, değerlendirme, gelişim ve değişim dönemlerini belirleme, türlerini, şahsiyetlerini ve eserlerini tanıtmaya yönelik öğretim vererek, sahasında uzman bireyler yetiştirme ideali doğrultusunda Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü açmıştır.

    Dilin insan oluşumuzun başlangıç noktası olduğu gerçeğinden hareketle, Türkçeyi de Türk oluşumuzun temeli, Türklerin ana yurdu sayan, bu dili, dilcilerin bilinmez zamanlara dek uzanan tarihsel merakları kadar, bugünkü durumuyla da ele alıp, çağdaş Türk yazı dillerini de tanıtarak, son iki bin yıllık insanlık tarihinin yarıdan çoğunu oluşturan bir halkın dili olan Türkçenin komşu dillere yaptığı katkıyı, titiz bir uzmanlıkla ele alan bölümümüz, Türkçeyi derin tarihi ve geniş coğrafyası içinde çok renkli bir bütün olarak görüp, Türk edebiyatının geçirmiş olduğu dönemleri, bu dönemlerde beliren sanat anlayışlarını, bu çerçevede ortaya konulan eserleri, bunları meydana getiren şahsiyetleri, çağdaş sanat görüşlerine dayalı yöntemlerle ele alıp incelemektedir. Türk Dili ve Edebiyatı derslerini verecek öğretmenlerin yanı sıra, ülkenin ihtiyaç duyduğu yabancı dillerden en az birini bilen, bilgisayar kullanan ve uluslararası bilimsel standartları yakalama çabasında olan bilim adamları, uzmanlar ile edebiyat eserinin, hem yaratıcısı hem de yorumcusu olabilecek yetenekler yetiştirmek bölümümüzün temel hedefidir.

    Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türk dilinin ve edebiyatının geçmişten günümüze gelişimini inceleyen bir alandır. Dünya edebiyatının belli başlı klasiklerinin incelenmesi de lisans programımızın kapsamında yer almaktadır. Bölümümüz öğrencileri, lisans eğitimleri süresince çeşitli seçmeli derslerle birlikte editörlük, diksiyon, bilgisayar ve İngilizce gibi alanının uzmanları tarafından verilen derslerle çok yönlü bir eğitim sürecinden geçmektirler. Aynı bina içerisinde yer alan ve sanal ortamı da olan, Türk dili, edebiyatı ve kültür tarihi ile ilgili kitaplarla zenginleştirilmiş kütüphanemiz, her an öğrencilerimizin hizmetinde olacaktır.

    Bölümümüzden mezun olan öğrencilerimiz, tezsiz ve tezli yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda, özel okullarda ve dershanelerde öğretmenlik yapabilmekte, üniversitelerde öğretim elemanı, radyo, televizyon ve gazetelerde metin yazarlığı, yayınevlerinde de editör olarak çalışabilmektedirler. Bunun yanı sıra Kültür Bakanlığı ve diğer bakanlıklarda, Türk Dil Kurumu,nda, kütüphanelerde, müzelerde, kamu ve özel kurumlara bağlı arşivlerde, yurtdışı eğitim ve kültür kurumlarında görev alabilmektedirler.
    Bu bölümde eğitim dili Türkçe,dir. İngilizce hazırlık isteğe bağlıdır.


Prof.Dr. İdris Güven KAYA
Bölüm Başkanı