İngiliz Dili ve Edebiyatı

Küreselleşme olgusu, günümüzde İngilizce'yi ortak bir iletişim dili durumuna getirmiştir. İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü programının iki amacı bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, eski ve çağdaş İngiliz Edebiyatı dalında gerekli bilgilerle donanmış olan öğrenciler yetiştirmektir. Bir öteki amaç ise, genel dilbilimin temel kavram ve konularını öğrencilere kazandırmaktır.

Bu alanlarda derslerin yanında, öğrenciler eğitimleri süresince iletişim becerilerini geliştirici, entellektüel gelişimlerini hızlandırıcı ve eleştirel düşünmeyi sağlayıcı çeşitli genel kültür dersleri de almaktadırlar. Bu bölümü bitirenler, çeviri, basın-yayın, turizm, eğitim alanlarında olduğu gibi sınai ve ticari kuruluşlarda, devlet sektörü ile özel sektörün değişik alanlarında da görev alabilirler.

Bölümde görevli öğretim üyelerinin ortak görüşü bir dili tam anlamıyla algılamak onun kültürel bağlamını anlamaktır. Dil ancak uygun bağlamında kullanıldığı zaman anlamlıdır.

Beykent Üniversitesi'nde öğrenciler seçkin bir program izlerler. Programın tümü iletişim becerilerini, entellektüel gelişmeyi ve eleştiriler düşünmeyi geliştirmeyi vurgular. Ayrıca öğrencilerin okudukları metinleri çözümlemeleri eleştirel yaklaşımlarını, yazınsal metinleri yorumlamalarını sağlamayı öngörür.

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nün eğitim dili, İngilizce'dir. Adaylar için İngilizce ders adlarının Türkçe çevirileri yazılmıştır.

Bu bölümde eğitim dili İngilizce'dir. İngilizce hazırlık zorunlu olup, birinci yıl başarısız olan öğrenciler bir yıl daha okumak zorundadır. İkinci yılın sonunda başarısız olan öğrencilerin kaydı silinir. Bu öğrenciler ÖSYM,ce Türkçe eğitim yapan bölümlere yerleştirilebilirler.

Prof.Dr.Visam MANSUR
Bölüm Başkanı