Matematik Bilgisayar Bölümü


Günümüzde mühendislik, tıp, iletişim, yönetim, finans gibi bir çok farklı alanda ileri teknoloji araçlarını geliştirebilen ve kullanabilen profesyonellere gereksinim duyulmaktadır. Bu doğrultuda Matematik-Bilgisayar Bölümü öğrencileri matematik biliminin temel konularının yanı sıra günümüzde önemi sürekli artan bilgisayar biliminin mesleki uygulamalarına yönelik eğitimi de almaktadır. Bölümümüzde eğitim sadece ders sunumu ile sınırlandırılmayıp, yoğun uygulama saatleri, gerçek iş yaşamından alınma projeler ve endüstri stajları ile desteklenmektedir.

Matematik-Bilgisayar Bölümü, Matematik ve Bilgisayar bilimlerinin entegrasyonundan oluşmaktadır. Programın Matematik ayağı, analiz, diferansiyel denklemler, sayı teorisi, nümerik analiz, istatistik gibi temel konuları kapsamaktadır. Bilgisayar ayağı ise programlama teknikleri, veritabanı sistemleri, bilgisayar mimarisi ve ağları gibi bilgisayar bilimlerinin temel alanlarından oluşmaktadır. Programı başarı ile tamamlayan öğrencilerimiz bilgisayar teknolojilerinin kullanıldığı tüm alanlarda kariyer yapabilecekleri gibi, ayrıca bilgisayar mühendisliği, enformatik, bilgisayar veya matematik alanlarının ilişkide olduğu herhangi bir bölümde lisansüstü programlarına katılarak, öğrenimlerini sürdürebilirler.

Matematik Bilgisayar Bölümünün eğitim dili Türkçedir.


Prof.Dr. Fethi ÇALLIALP
Bölüm Başkanı