Rusça ve Rusya

 

  Rusça(Belorusça ve Ukraynaca ile birlikte) Hint-Avrupa dil ailesi Slav dilleri öbeğinin Doğu Slav Dilleri dalı içinde yer alır.

      Slav dilleri arasında Rusça , kültürel, siyasal ve ekonomik ilişkiler alanında günümüz dünyasının önde gelen dilleri arasındadır.

     19. yüzyılda A.S.Puşkin, F.M.Dostoyevski, L.N.Tolstoy, A.P.Çehov gibi  şair ver yazarların yaratıcılığı ile evrensel anlamda önem ve değer kazanan  Rus dili, 2. Dünya Savaşını izleyen dönemde Sovyetler Birliği’nin iki büyük dünya gücünden biri olarak ortaya çıkması ve sonrasında da bilim ve teknoloji alanlarındaki etkili gelişmelerle, İngilizcenin yanı sıra bütün dünya ülkelerinde ilgi gören bir dil olma özelliğine sahip olmuştur.

     Günümüzde, İngilizce, Fransızca, İspanyolca,Çince ve Arapça ile birlikte Rusça, Birleşmiş Milletlerin altı resmi dilinden biridir.

      Doğu ve Güney Dillerinin “Kiril” adını taşıyan ve  Rusya Federasyonu’nun yanısıra Belorusya,Ukrayna, Bulgaristan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Moğalistan’da kullanılan “Kiril” alfabesi, harflerin ses değerlerini karşılama özelliği bakımından Latin alfabesinden farksızdır.

Rusya Federasyonu       

     Osmanlı İmparatorluğu ve Rus Çarlığı arasında yüzlerce yıl sürmüş olan ve kimi kez iki imparatorluk arasında savaşlara yol açan karşılıklı ilişkiler Türkiye Cumhuriyeti ve Sovyetler Birliği döneminde büyük ölçüde yapıcı bir komşulık ilişkisine dönüşmüş, günümüzde de bu niteliği ile devam etmektedir.

       Bu ilişkiler  “saydamlaşma” ve “yeniden kuruluş” olarak adlandırılan, yaklaşık son yirmi yıllık dönemde büyük bir gelişim göstermiştir ve aynı hızla devam etmektedir.

       Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu arasında ticaret, siyaset, kültür, ekonomi ve  turizm  alanlarında  ilişkiler, iki ülke için de yaşamsal bir öneme sahiptir.

     Günümüzde çok sayıda Rusya Federasyonu yurttaşı Türkiye’de çeşitli alanlarda çalışmakta, Rus dili öğretim kadroları içinde yer almakta; çok sayıda Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı da, özellikle inşaat sektörü içinde Rusya Federasyonunun yeniden yapılanmasına önemli katkılarda bulunmaktadırlar.

       Türk firmaları genişleyen bir karşılıklı ilişkiler ağı içinde Rusya ile iş yapmakta, Rusya’da şubeler açmakta ve yatırımlar yapmaktadır.

       Rus turist toplulukları Türkiye’de turizm sektörünün önemli bir bölümünü oluşturmaktadır.

       İki ülke arasında  kurumsal  ilişkiler bireysel ilişkiler alanında da kendini göstermekte, sonucunda da iki komşu ülke yurttaşları arasında kurulan ailelerin sayısı çoğalmaktadır.

      Karşılıklı ilişkilerin yeni dönemde kazandığı bu gelişim ivmesi doğal olarak Rusçaya ülkemizdeki ilginin büyük ölçüde artmasına yol açmış, bu olgu Türkiye’de Rusça eğitimi alanında   gerek dershaneler gerekse üniversiteler düzeyinde gözlemlenen atılıma  temel oluşturmuştur.

 Beykent Üniversitesinde Rusça Eğitimi

      Beykent Üniversitesi,  üniversitemizin  Yabancı Diller Yüksek Okulu bünyesinde açılan Mütercim-Tercümanlık(Rusça) bölümüyle, mesleki kimlik bilgilerine internet sitemizden ulaşabileceğiniz  seçkin akademik kadrosu ile, ülkemizde Rusça öğreten eğitim kurumları arasında saygın bir yere ve işleve sahiptir.

      Kadromuzdaki deneyimli öğretim üyelerimizce,  çağdaş ve modern dil öğretme yöntemlerinin ilkeleri doğrultusunda, bir yıllık hazırlık eğitimi dönemini izleyen  sekiz yarı yıldan oluşmak üzere,  toplam beş yıllık bir yüksek öğretim programı gerçekleştirilmektedir.

I BAŞLANGIÇ DÜZEYİ Hazırlık birimi düzeyindedir ve üç kurdan oluşur. Bu kurlar boyunca öğrenciler temel Rusça dilbilgisini öğrenip genel (günlük ve sosyal hayatın) uzmanlık konuları üzerinde metinler okuyabilirler, kompozisyon yazabilirler, konuşma dilini anlayabilirler ve sohbet edebilirler.

II TEMEL RUSÇA (Orta düzeyi)
Hazırlık dönemi sonrasındaki dört yıllık Rusça eğitimi süresince, öğrenciye toplumsal yaşamın bütün alanlarını kapsayacak bir yaklaşımla Rusça bilgisi ve kullanım becerisinin kazandırılması hedeflenmiştir.

Lisans diplomasını alan öğrenciler dil uzmanlığı, çevirmenlik, yayıncılık, gazetecilik başta gelmek üzere çok çeşitli meslek alanlarında çalışabilirler. Ayrıca dört yıl boyunca aldıkları eğitim, onların sosyal alanda başarıya ulaşmaları için gerekli donanımı sağlamaya yeterlidir.

III İLERİ RUSÇA
Yüksek Lisans eğitimini kapsar. Öğrenciler bu düzeyde Rusça'yı ana dili olarak konuşanlara yakın bilgiye ulaşmaktadırlar.

   Geleceğe Dönük Hedefimiz

       Beykent Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık(Rusça) bölümünden mezun olan öğrenci meslek hayatına atıldığında, kendi ana dilinin ve öğrendiği yabancı dilin bilgisinin yanısıra, bir kültür elçisi için gereken kültürel ve bilgisel donamıma da sahip olacaktır.

      Geleceğe dönük başlıca hedefimiz, bu amaçlar doğrultusunda, Beykent Üniversitesi  Mütercim-Tercümanlık(Rusça) bölümünü yüksek öğrenim görme aşamasındaki gençliğin öncelikli çekim alanlarından biri yapabilmeyi başarmaktır.

Prof. Dr. Altan AYKUT
Mütercim Tercümanlık (Rusça) Bölüm Başkanı