İngilizce Mütercim-Tercümanlık Bölümü  

Hızla küreselleşen dünyamızda, İngilizce, başta bilim, teknoloji, kültür, sanat ve ticaret gibi alanlarda olmak üzere, adeta bütün insanlığın ortak dili haline gelmiştir. Özellikle bilgi ve teknolojinin ulusal sınırların ötesine geçerek her türlü uluslararası platformda yer aldığı günümüzde, İngilizce ile ulusal/yerel diller arasında kültür ve iletişim uzmanı olarak görev yapacak çevirmenlere duyulan ihtiyaç giderek artmaktadır. Beykent Üniversitesi  İngilizce Mütercim-Tercümanlık Bölümü de işte bu ihtiyaca cevap vermek üzere, insanlar ve kültürlerarası iletişimin geçerli olduğu her ortamda çalışabilecek donanımlı çevirmenler yetiştirmek amacıyla 2005-2006 eğitim-öğretim yılında Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde kurulmuştur. İlk mezunlarını 2009 yılında veren bölüm, 2011 yılından itibaren Fen-Edebiyat Fakültesi altında eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

Çeviri alanında lisans düzeyinde eğitim verilen programın amacı, dil bilinci gelişmiş, çeviriyi yalnızca dil düzeyinde gerçekleşen bir etkinlik değil kültürlerarası iletişim olarak algılayan, Türkçe ile İngilizce’ye ve bu iki dilin kültürüne/kurumlarına hakim, çeviri teknikleri, uygulamaları ve kuramları hakkında bilgi birikiminin yanında, uluslararası ilişkiler, iktisat, hukuk gibi sosyal bilimler ile temel fen bilimlerinin alan bilgisi ve terimleriyle tanışarak yazılı ve sözlü çeviri konusunda uygulama deneyimi edinmiş çevirmenler yetiştirmektir.

Dört yıllık eğitim-öğretim sürecinde, öğrencilerimiz, sözlü ve yazılı iletişim gibi dil becerilerini geliştirmeye yönelik derslerin ardından, çeviriye karşı bütüncül bir bakış edinebilmeleri ve kuramla uygulamayı bir arada yürütebilmeleri için gereken meslek derslerini almaktadır. Örneğin, metin çözümlemesi, çeviriye kuramsal yaklaşımlar, çeviride araştırma araçları ve teknoloji, çeviri eleştirisi gibi kuramsal meslek derslerinin yanında, öğrencilerimiz, hem toplum çevirmenliği, ardıl ve eşzamanlı çeviri gibi sözlü çeviri alanlarını tanıtan sözlü çeviri derslerini hem de yazılı çeviri becerilerini geliştiren özel alan çeviri derslerini alarak mesleki uygulama deneyimi kazanmaktadırlar. Ayrıca, dört yarıyıllık programda, öğrencilerin kendilerini ilgi ve yeteneklerine göre geliştirebilmeleri için üniversitenin çeşitli bölümlerinden seçmeli ders alma olanağı bulunmaktadır. Örneğin, ikinci yabancı dil, hukuk, iktisat, işletme, iletişim vb. gibi seçmeli dersler sayesinde öğrenciler hem genel  kültür geliştirebilmekte, hem de çeşitli uzmanlık alanlarında bilgi edinebilmektedir. Öğrencilerimiz, üniversitemizin bütün bölümlerinde olduğu gibi gereken koşulları sağladıkları takdirde, diledikleri alanda yandal ya da çift anadal yapabilmektedir.

Mütercim-Tercümanlık Bölümü mezunları, başta yayınevleri ve çeviri büroları olmak üzere, uluslararası bağlantıları bulunan çeşitli kamu ve özel sektör kuruluşları (örneğin bakanlıklar, üniversiteler, turizm ve dış ticaret firmaları, bankalar) ile medya (örneğin, haber ajansları, televizyon ve gazeteler) gibi çeşitli alanlarda istihdam edilebilmektedir.

Doç.Dr. Mine GÜVEN
Mütercim-Tercümanlık(İngilizce) Bölüm Başkanı