Bölüm Mesajı

21. yüzyılda Sosyolojinin önemi, ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişmelere paralel olarak artmaktadır. Sosyoloji, toplumsal değişimi ve sosyal gerçekliği analiz eden, aynı zamanda çözümler üreten bir bilim dalıdır. Bu anlamda sosyolojinin analiz konusu bireylerin toplumla ilişkilerinden, ailenin incelenmesine; kırsal ve kentsel yaşamdan, siyasete kadar geniş bir yelpaze içerisindedir. Sosyoloji bölümünün amacı teori ve uygulamayı birleştirirken öğrencilere analitik düşünme ve araştırma yeteneği kazandırmaktır.

Program, sosyoloji alanında öğrencilere farklı dersler sunmaktadır. Programda, öğrenciler teorik bilgilerin yanı sıra, bu bilgilerini kullanacakları uygulama alanında deneyim kazandıran dersler almaktadırlar. Bu bölümden mezun olan öğrenciler, Devlet Planlama Teşkilatı, Türkiye İstatistik Enstitüsü, Kalkınma Ajansları, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı gibi kamuda çalışabilecekleri gibi; medya, reklamcılık, insan kaynakları birimleri gibi özel sektörde de çalışabilmektedirler. Ayrıca yerel ve uluslararası bağımsız kuruluşlarda da (ILO, UNDP, Birleşmiş Milletler vb.) uzman ve danışman olarak görev alabilmektedirler.

Beykent Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde eğitim dili Türkçedir. Bölüm, eleştirel düşünen ve toplumsal olayları analiz yeteneği yüksek bireyler yetiştirmeyi vurgular.

Yrd.Doç.Dr.BurakKESGİN                                                                                                                                                                    Bölüm Başkanı