Beykent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, önde gelen güçlü bir bir fakülte olma vizyonu ile kalite standartlarını yükseltmek ve içinde yaşadığımız bilim ve teknoloji çağının gereklerine uygun olarak dinamik, girişimci, donanımlı insan gücünü yetiştirmek için büyük bir çaba içerisine girmiştir. Öğrencilerimize temel bilimlerde üst düzeyde eğitim sunabilmek için dünyadaki son gelişmeler sürekli izlenmekte ve güncellenmektedir.

 Bu yıl da dünyanın önde gelen üç güçlü üniversitesi ile Türkiye’nin önde gelen üç üniversitesinin öğretim programları incelenerek program geliştirmesi yapılmıştır. Kendi alanlarında son gelişmeleri izleyen, öğretme becerileri ve araştırma deneyimleri, iletişim becerileri ve öğrenci ilişkisi güçlü öğretim üyesi kadromuz programların etkin bir şekilde sürdürülmesini, değerlendirilmesini ve geliştirilmesini sağlama çalışmalarını sürdürmektedir.

Fakültenin sekiz bölümü bulunmaktadır. Matematik-Bilgisayar, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı, Psikoloji, Tarih, Mütercim-Tercümanlık(Rusça), Mütercim-Tercümanlık(İngilizce) ve Sosyoloji Bölümlerimiz lisans programlarını  (derslerini) gelişmiş araçlar ve materyaller ile çağdaş ve kaliteli eğitimlerini sürdürmektedir.

 

Prof.Dr. Fethi ÇALLIALP
              Dekan