Education / Associate's Degree Vocational School / Yönetim ve Organizasyon Bölümü